Informatie

Maak kennis met de Roothaangroep en met de grootste jeugd- en jongerenorganisatie ter wereld.

Wat is Scouting?

Scouting staat voor uitdaging

In Nederland is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie.
Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Wereldwijd zijn ruim 40 miljoen kinderen en jongeren lid van Scouting.

 

Scouting staat voor uitdaging

Gericht op leeftijd

Bij Scouting draait het om uitdaging en plezier! Om elk lid dit op de juiste manier te bieden, hebben wij speltakken. Elke leeftijdscategorie heeft een eigen speltak. Bij onze jongere speltakken verbeeldt de leiding één van de themafiguren uit het verhaal en gebruikt doorgaans de betreffende naam als aanspreektitel.

Gevarieerd aanbod

Onze activiteiten zijn gebaseerd op de spelvisie van Scouting Nederland. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Het werken met acht activiteitengebieden brengt variatie aan in het programma. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk.
Wanneer een jeugdlid de leeftijdsgrens van een speltak bereikt heeft “vliegt” hij/zij, tijdens een speciale groepsopkomst, over naar de volgende speltak.

Gevarieerd aanbod

Opleiding en training

Wij hebben als doel in elk team voldoende gekwalificeerde en deskundige leiding te hebben. Daarnaast zijn al onze kaderleden in het bezit van een VOG.
De opleiding van onze leiding gebeurd gedeeltelijk intern via onze praktijkbegeleider, maar wordt aangevuld via trainingen van de Scouting Academy.

Scouts zie je overal!

Onze leden dragen tijdens scoutingactiviteiten de Scoutfit, het Scouting uniform, met daarbij de bruine groepsdas. Het uniform en de das zijn handig voor herkenning, want je komt ons overal tegen. In de Koekendaal tijdens een opkomst, maar ook in het centrum van Doetinchem tijdens de kindervrijmarkt op Koningsdag, koopzondagen, de dodenherdenking en diverse andere activiteiten.

Scouts zie je overal!

Roothaangroep

De Roothaangroep is een gemengde scoutinggroep voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar. Onze groep is aangesloten bij de vereniging Scouting Nederland, de overkoepelende organisatie van scoutinggroepen in Nederland.

Roothaangroep
Historie

Historie

Onze groep werd opgericht rond 1937, als een katholieke verkenners-(jongens)groep en vernoemd naar pater Jan Philip Roothaan, die leefde van 1785 tot 1853. Omdat Pater Roothaan de rang had van Pater Generaal in de Jezuïetenorde, leidde dit tot de groepsnaam: "Generaal Roothaan".


Halverwege de jaren zestig werden de meisjes van de Martikagroep opgenomen in de Roothaangroep. De Martikagroep was een katholieke meisjesgroep met een Gidsen- en Kabouterafdeling. Sindsdien is de Roothaangroep een gemengde groep gebleven. De jongens en meisjes bleven nog tot in de jaren tachtig in afzonderlijke subgroepen verdeeld. Daarna zijn in een paar jaar tijd alle subgroepen per leeftijdscategorie samengevoegd tot gemengde speltakken.


In de jaren zestig en zeventig werd de samenhang met de katholieke kerk, zoals overal in de samenleving, zwakker. In 1976 is de band met de katholieke kerk verbroken.
In datzelfde jaar is naast de Roothaangroep de 'Stichting Generaal Roothaan' opgericht.

In juni 2008 is de groep overgegaan in een vereniging, met als officiële naam "Scouting Roothaangroep Doetinchem". De stichting is in stand gebleven en functioneert sindsdien als een beheerstichting.

Roothaanhoeve

Sinds 1980 is de Roothaangroep gehuisvest in de Roothaanhoeve, in het recreatiepark de Koekendaal. De hoeve bestaat uit een oude Saksische boerderij en drie blokhutten. In 2014 is er gestart met de bouw ter vervanging van de gedateerde blokhutten. Door de hoge waterstand kreeg de bouw een financiële tegenslag en lag deze een tijdje stil. In de zomer van 2016 kreeg de nieuwbouw weer groen licht.

Eind 2016 kreeg de Roothaangroep wederom een tegenslag, op 19 september werd de boerderij verwoest door een brand. Kort hierna is de nieuwbouw hervat en halverwege 2017 zal de groep gebruik maken van de nieuwbouw met als naam “‘t Hanehuus”. Zodra de bouw van het Hanehuus voltooid is worden de pijlen gericht op de herbouw van de boerderij.

Roothaanhoeve

Organisatie

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, voldoende leiding en een financieel gezonde vereniging.

Erik
Voorzitter
Erik
Voorzitter

Zelf ben ik als kind altijd lid geweest en toen heb ik een super tijd gehad. Dit blijft dan altijd kriebelen. Ik heb ooit tijdens een opkomst gevraagd of ze nog een leiding konden gebruiken. Dit konden ze, toen ben ik altijd blijven hangen. Dit was bij de Scouts. Toen ben ik doorgegaan naar de explorers en uiteindelijk ben ik nu adviseur bij de Roverscouts. Mijn favoriete opkomst is een actief programma met doe- en denkopdrachten. Ik ben zelf dan ook het beste in organiseren en pionieren. Ik heb dan ook veel mooie herinneringen. Als ik er dan een uit moet kiezen is dat er een toen ik zelf nog een jeugdlid was. Toen moest ik met een vriend de ‘ZweTo’ (Zweettocht) lopen. Dat is een spannende tocht met allerlei leuke en uitdagende opdrachten. Ik kan mij nog steeds dingen hiervan herinneren. De zomerkampen zijn toch wel het hoogtepunt van het jaar! Mijn scouting droom is het moment dat beide gebouwen en het terrein helemaal klaar zijn!

Bram
Penningmeester
Bram
Penningmeester

Scouting staat voor mij voor leuke activiteiten en de gezelligheid. Ik ben bij scouting gekomen via mijn kinderen. Zij zijn op dit moment een welp en een scout. Ik ben dan ook begonnen als bestuurslid. Ik vind dan ook heel veel opkomsten leuk, zolang het maar actief en creatief is.
Mijn beste scouting techniek is geld zoeken. Mijn leukste scouting herinnering is dan ook het afsluiten van een lening voor de nieuwbouw tegen 1% rente! Ik zie dan ook ontzettend uit naar de dag dat er twee mooie nieuwe clubgebouwen staan in het groene park de Koekendaal.

Marinus
Secretaris
Marinus
Secretaris

Ik zit op scouting, omdat ik het gewoon zo leuk vind! Ik ben er bij toeval terecht gekomen. Toen kwam ik binnen als welp. Mijn favoriete opkomsten zijn altijd vernieuwend en uitdagend. Ik ben zelfs nog leiding geweest van de gidsen en de verkenners, allebei heb ik dit 1 jaar gedaan. Toen werden het scouts. Ik ben 15 jaar scoutsleiding geweest. 7 jaar explorer leiding en nu ben ik 2 jaar adviseur bij de roverscouts. Waar ik goed in ben weet ik niet precies, als ik echt moest kiezen dan koos ik voor pionieren. Ik zit nu al 33 jaar op scouting, mijn favoriete herinnering wordt daarom best lastig. Maar mijn favoriete toekomst droom weet ik wel. Dat is voor de groep in ieder geval een mooi terrein. De droom voor de speltakken is dat we straks zoveel leden hebben dat we straks alle speltakken dubbel draaien.

Corina
Groepsbegeleidster
Corina
Groepsbegeleidster

We zijn een echt scouting gezin. Het begon allemaal bij mijn man. Dankzij hem ben ik enthousiast geworden. Dit enthousiasme hebben wij ook overgebracht op de kinderen. Mijn favoriete opkomst bestaat uit veel lol en gezelligheid, dit heb ik dan ook proberen te bereiken in mijn tijd als bever leidster.
Mijn allergrootste scouting droom is dat onze groep gezond blijft en nog een lang bestaan mag hebben. Dat het mag blijven voelen als een grote Roothaan familie!

Jaap
Praktijkbegeleider
Jaap
Praktijkbegeleider
Rick
Communicatie/PR
Rick
Communicatie/PR
Hanke
Gegevensbeheerder
Hanke
Gegevensbeheerder

Ik vind de roothaangroep een geweldige club met creatieve mensen! Mijn kinderen waren al eens lid van de scouting en zo ben ik binnengekomen als ouder. Het allerleukste spel is voor mij een bosspel. Maar ik houd me vooral bezig met het gegevensbeheer. Al mocht ik als moeder van een welp al mee op kamp en het mooiste kampthema was: ‘Boer zoekt vrouw.’
Mijn grootste scouting droom is dat er over een tijd 2 hele mooie gebouwen staan.

Ouderraad

De Ouderraad is een groep enthousiaste ouders die dient als een klankbordgroep voor onze leiding en het bestuur. Het is de bedoeling dat de Ouderraad zoveel mogelijk een afspiegeling is van alle speltakken, die in de Groepsraad fungeert de Ouderraad als spreekbuis namens alle ouders. Daarnaast helpt de Ouderraad bij diverse activiteiten.

Wilt u zich ook inzetten voor de ouderraad? Neem dan contact met hen op via: ouderraad@roothaangroep.nl

Stichting

De Stichting Generaal Roothaan is een beheerstichting en houdt zich bezig met het onderhoud en het verhuur van de gebouwen.

Pim
Voorzitter
Pim
Voorzitter
Bram
Penningmeester
Bram
Penningmeester

Scouting staat voor mij voor leuke activiteiten en de gezelligheid. Ik ben bij scouting gekomen via mijn kinderen. Zij zijn op dit moment een welp en een scout. Ik ben dan ook begonnen als bestuurslid. Ik vind dan ook heel veel opkomsten leuk, zolang het maar actief en creatief is.
Mijn beste scouting techniek is geld zoeken. Mijn leukste scouting herinnering is dan ook het afsluiten van een lening voor de nieuwbouw tegen 1% rente! Ik zie dan ook ontzettend uit naar de dag dat er twee mooie nieuwe clubgebouwen staan in het groene park de Koekendaal.

Jasper
Secretaris
Jasper
Secretaris
Karina
Verhuur
Karina
Verhuur

Via vrienden ben ik in 2008 bij de Roothaangroep gekomen als Blauwe Vogel leiding.
Uit de opkomsten en kampen met de Scouts haal ik veel voldoening en plezier.
Het is mooi om de (persoonlijke) groei te zien die de Scouts doormaken totdat ze overvliegen naar de volgende speltak. Mijn favoriete opkomst is een mooi groot spel met verschillende uitdagingen voor alle scouts. Bananen Battle is dan wel één van mijn favorieten, samen met het breeklichtjes-spel.
Qua scouting technieken vind ik routetechnieken het leukst! De techniek kent zoveel varianten die op leuke manieren toe te passen zijn in de praktijk. De uitdaging is om dit enthousiasme over te brengen bij de Scouts.
Mijn mooitste kamp-herinnering heb ik aan de GPS-hike in Ede, voor het eerst was de dag-hike voor de scouts één van de leukste dingen tijdens het zomerkamp, daar is het dus gelukt om het plezier van de routetechnieken over te brengen. Ik kan niet wachten om nog een keer een soortgelijke hike met puzzels, raadsels en zoekopdrachten te maken.

Leidingteams

Elke speltak beschikt over een eigen leidingteam. In elk leiding team zijn de functies van teamleider, secretaris en penningmeester verdeeld. De teamleiders komen regelmatig bij elkaar in het teamoverleg waarbij zij de stand van zaken in de leidingteams bespreken.

Invalpool

Wanneer er een leiding van een speltak afwezig is kunnen ze contact opnemen met de invalpool. Deze groep bestaat uit vooral oud leiding die niet meer wekelijks actief bij een speltak wil zijn, maar zich nog graag inzet voor de groep.

Kookstaf

De kookstaf, of door henzelf Kitchen Crew genoemd, bestaat uit een aantal enthousiastelingen die de groep ondersteunen op culinair gebied. Tijdens groepsactiviteiten en kampen verzorgen zij op een scouting waardige manier de innerlijke mens.

Ellen
Manager
Ellen
Manager

Waarom ik lid ben van scouting? Waarom niet! Scouting is awsome, uitdagend en een hele goede plek om jezelf te (leren) zijn. Hoe ik er terecht ben gekomen is een lang verhaal. Om die kort te maken: Ik zat eerst bij een andere scoutinggroep waar ik op mijn 12e gestopt ben… een week later miste ik de buitenlucht en ging ik bij de Roothaan kijken als scout tijdens een jota/joti. Na 18 jaar ben ik nog steeds niet weg te krijgen! Ik houd ervan om lekker te koken met mijn matties van de kitchen crew en lekker ongezouten grappen te maken. Ik kan ook erg genieten van opkomsten die survival-achtig zijn en waar je goed vies bij kunt worden. Ik houd ervan om lekker te koken en creatief bezig te zijn. Mijn mooiste herrineringen zijn er heel wat. Bijvoorbeeld het paintballen in polen, hiken in kandersteg (zwitserland) op weg naar de Freundehutte, rallyracen (3x) met de welpen in lochem, het RSA-kamp in Veere, in de modder rollen tijdens de scout-in ‘15, stopmotion filmpjes/videoclips maken tijdens jotihunts… Het zijn er zoveel! In de toekomst zie ik ons graag primitief koken voor de hele groep, een kookboek samenstellen voor scouts die op kamp gaan. En mezelf zie ik op hoge leeftijd nog door de modder rollen of van groene heuvels afrennen.

Mark
Chef de cuisine
Mark
Chef de cuisine

Ik noem mezelf graag: 'Chef de cuisine’. Een lid van de grote Roothaan familie. Dit ben ik al sinds ik 7 jaar ben, als welpje kwam ik toen binnen bij deze groep. Als de grote chef is mijn favoriete opkomst dan natuurlijk ook culinair. Het liefst ook zo primitief mogelijk, lekker old school, mijn beste scouting talent.
Mijn grootste scouting droom is het blijven van: Een bloeiende, groeiende en veelzijdige groep!

Vera
Entremétier
Vera
Entremétier

De roothaangroep is voor mij mijn tweede familie. Als 6 jarige heeft mijn vader, mijn broer en mij meegenomen naar de open dag van de Roothaan, ik ben nooit meer weggegaan. Vroeger was mijn mooiste opkomst een mooi potje stratego in het bos met kaarten. Een potje trefbal of een opkomst waarbij we gingen koken. Tegenwoordig geniet ik er meer van om iedereen weer te zien en lekker bij te kletsen met elkaar onder het genot van een heerlijk (door de kitchencrew) gekookt hapje en een drankje. Mijn favoriete scouting techniek is kamperen. Tenten opzetten, koken, buiten zijn en socializen. Ik heb een heleboel leuke herinneringen.
Een nachtspel, tentje plat, de hike/dropping met aansluitend zomerkamp in belgië, de bonte avonden, het kamp in Koblenz, blikjes leger voedsel eten in de sneeuwstorm etc. Mijn scouting droom is om de kitchen crew verder te ontwikkelen en uit te breiden. Nieuwe keukenspullen voor de nieuwbouw en de crew. Bijvoorbeeld om buiten primitief te koken en de speltakken nieuwe technieken aan te leren. Misschien wel een specifieke badge uitzoeken of ontwikkelen voor het koken en hier actief mee bezig zijn binnen de hele Roothaangroep!

Peter
Rôtisseur
Peter
Rôtisseur
Chris
Chef de garde de nuit
Chris
Chef de garde de nuit

Sponsoren

Onze groep kan niet zonder hulp van bedrijven en particulieren. In de vorm van een geldbedrag of goederen leveren zij een positieve bijdrage aan de Roothaangroep.

Wilt u onze groep steunen, neem dan contact op met: sponsor@roothaangroep.nl

Nieuwbouw

't Hanehuus

In 2016 en 2017 is er hard gewerkt om de realisatie van ons nieuwe clubhuis een feit te maken. Het resultaat mag er zijn! Sinds juni 2017 is 't Hanehuus beschikbaar voor verhuur aan verenigingen en particulieren. 

Klik hier voor meer info.

't Hanehuus
De wanden staanHet dak wordt geplaatstDe dakpannen worden gelegdDe kozijnen zijn geplaatstHet trasraam wordt geplaatst

Herbouw boerderij

Met de oplevering van 't Hanehuus in het verschiet richt de Roothaangroep haar pijlen op de volgende uitdaging: de herbouw van de afgebrande Roothaanboerderij. We blijven hiermee hard werken aan een vernieuwd scoutingterrein: een prachtige plek in het groen, met veel gebruiksruimte binnen en buiten, voor leuke en uitdagende activiteiten!

Op dit moment bevindt de herbouw van de boerderij zich nog in een oriënterende fase waarbij hulp uit iedere hoek welkom is. Wilt u uw steentje bijdragen aan de herbouw van de boerderij? Neem dan contact op met de bouwcommissie.

Veelgestelde vragen

Lidmaatschap

Hoe kan ik mijn kind aanmelden om te komen kijken?
Wij nodigen uw kind graag uit om kennis te maken met het Scoutingspel! Uw kind mag 4 keer gratis mee doen alvorens te besluiten om wel of niet lid te worden. 

Om uw kind aan te melden voor deze kijkopkomsten kunt u HIER een speltak selecteren. Als u doorklikt naar de pagina van de door u gekozen speltak, vindt u een aanmeldformulier. Vul deze in, dan zal de leiding van de desbetreffende speltak contact met u opnemen en een datum prikken voor een eerste kijkopkomst.
Mijn kind is 4 keer komen kijken, wat nu?
Na 4 gratis kijkopkomsten kunt u met uw kind beslissen of uw kind definitief op Scouting wil gaan. Zo ja, lees dan hieronder hoe uw kind lid kan worden van Scouting Roothaangroep.
Hoe wordt mijn kind lid van Scouting Roothaangroep?
Om uw kind in te schrijven download u het inschrijfformulier (PDF). Print deze uit en lever deze ingevuld en ondertekend in bij de eerstvolgende opkomst. De gegevensbeheerder van de groep zal spoedig hierna de inschrijving opnemen in de administratie van de groep, en uw kind aanmelden bij Scouting Nederland.
Wat bedraagt de contributie?
De contributie bedraagt € 120,- per jaar, verdeeld over 4 betalingen van € 30,-. Deze betalingen worden ieder kwartaal door middel van automatische incasso voltrokken.
Wat is het Meedoenarrangement?
Inwoners van de gemeente Doetinchem wiens netto gezinsinkomen onder 130% van de bijstandsnorm zit, komen mogelijk in aanmerking voor het Meedoenarrangement. Het Meedoenarrangement heeft een gevarieerd aanbod voor inwoners om mee te doen aan de samenleving. Het aanbod is onderverdeeld in drie onderdelen: Sport en cultuur, (bijvoorbeeld zwemles of bezoek aan een theater), Educatie (bijvoorbeeld schoolmateriaal of een workshop gezond koken) en Welbevinden (bijvoorbeeld een dagje uit). Per onderdeel kan gekozen worden uit activiteiten van deelnemende aanbieders.

Scouting Roothaangroep is een van de aanbieders. Als product hebben we het jaarlidmaatschap van onze groep en de bijdrage van de zomerkampen. Kijk voor meer informatie op de site van het Meedoenarrangement.
Hoe kan ik me aanmelden voor het Meedoenarrangement?
Aanmelden voor het Meedoenarrangement gaat via de site: meedoenarrangement.nl.
Hoe kan ik de lidmaatschap opzeggen?
Het komt wel eens voor dat een kind andere hobbies krijgt, een baantje heeft in de weekenden of Scouting simpelweg ontgroeid is. In zo'n geval moeten we helaas afscheid nemen van elkaar. Opzeggen dient formeel met een opzegformulier te gebeuren, zodat de administratie hiervan op de hoogte kan worden gesteld en de contributie stop kan worden gezet.

Opzeggen gaat als volgt:
Print het opzegformulier uit en lever deze ingevuld en ondertekend in bij de leiding van de speltak van uw kind. Mocht u niet in staat zijn om het formulier in te leveren tijdens een opkomst, dan kunt u het ingevulde en ondertekende formulier ook inscannen en e-mailen naar de speltak van uw kind.

Speltakken

Wat is een speltak?
Een scoutinggroep is opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Deze worden "speltakken" genoemd. Meestal brengt een kind zo'n 3 tot 4 jaar bij dezelfde speltak door. De Welpen zijn er bijvoorbeeld voor kinderen van 7 tot 11 jaar oud.
Welke speltak is er voor mijn kind?
Bevers: 5 tot 7 jaar oud.
Welpen: 7 tot 11 jaar oud.
Scouts: 11 tot 15 jaar oud.
Explorers: 15 tot 18 jaar oud.
Roverscouts: 18 tot 21 jaar oud.
Stam: 21+ jaar oud.
Wanneer gaat mijn kind naar een volgende speltak?
Ieder jaar na de zomerstop vindt in september het Overvliegen plaats. De kinderen die dan te oud zijn voor hun huidige speltak (of op korte termijn te oud worden) "vliegen over" naar de volgende speltak. Hierbij nemen ze afscheid van hun oude leiding en speltak, en worden ze verwelkomd door hun nieuwe leiding en speltak. Het Overvliegen is een groot evenement binnen Scouting; vaak moeten de kinderen een aantal beproevingen voltooien om te "bewijzen" dat zij klaar zijn voor de volgende speltak. Dankzij de aanmoediging van ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's is dat gelukkig nog nooit mis gegaan.

Het Scoutingspel

Hoe verloopt een doorsnee opkomst?
Een opkomst gaat bijvoorbeeld als volgt:

Een kwartier voor het begin van de opkomst stromen de kinderen binnen. Als het tijd is wordt er drie keer gefloten, en stellen we ons op in een kring bij de vlaggenmast. De openingsceremonie vindt plaats en de vlag wordt gehesen - dit is het officiële en (meest) serieuze deel van de opkomst. Daarna mogen we ons gelukkig iets meer ontspannen. De leiding legt eerst een kort openingsspelletje uit, waarna we een kwartiertje flink kunnen rauzen tijdens "Britse Bulldog". Daarna is het tijd voor het hoofdprogramma: "Levend Stratego", een gaaf bosspel waarbij we op zoek gaan naar de vlag van de tegenstanders. Halverwege krijgen we een beker limo, waarna we verder gaan met spel. Een kwartier voor het einde zijn we klaar, maar gelukkig is er nog tijd over voor een kort potje "Emmertje-trek". En dan zitten de twee uur er al weer op. Na het afsluiten en het neerhalen van de vlag, is het tijd om naar huis te gaan.
Hoe gaat de openingsceremonie?
De openingsceremonie verschilt per speltak. Bij ieder openingsceremonie wordt de vlag gehesen. De overige opvulling is aangepast op de leeftijdsgroep.

Scouts
Er wordt 3 keer gefloten, en de Scouts stellen zich in ploegen op bij de vlaggenmast. De leden staan naast elkaar in een cirkel met ruimtes tussen de ploegen, waarbij de ploegleider (PL) vóór de assistent-ploegleider (APL) staat. De hopman (leider die de ceremonies begeleidt) benoemt een ploeg tot "dienstpatrouille", waarna de PL van deze ploeg controleert of de hele groep klaar is en dit bevestigt met "troep opgesteld". De hopman roept "troep staat", waarna iedereen zijn voeten naast elkaar zet en zijn handen naast het lichaam houdt. De hopman vraagt de dienstpatrouille om de vlag, waarna 2 leden (meestal de PL en APL) naar voren komen om de vlag te hijsen. Tijdens het hijsen roept de hopman "troep saluut", waarna iedereen de rechterhand tot schouderhoogte omhoog brengt met de elleboog langs het lichaam - dus geen militair saluut tegen het hoofd. Hierbij gaat de duim over de pink heen en steken de 3 middelste vingers omhoog. Na het hijsen lopen de PL en APL terug naar hun ploeg. De hopman vraagt nu om de Scoutswet, en de PL wijst iemand binnen de ploeg aan. Deze Scout stapt naar voren, salueert, en draagt de Scoutswet voor. Hierna stapt deze weer naar achter. De hopman roept nu "plaats rust", waarmee de ceremonie is afgerond en iedereen weer kan ontspannen.
Waarom zo'n officiële openingsceremonie? Is dat niet ouderwets?
Wie als buitenstaander de openingsceremonie meemaakt, zou denken dat het er erg streng, gedisciplineerd en vooral ouderwets aan toe gaat op Scouting. Gelukkig leert de realiteit dat dit niet zo is. 

Scouting vernieuwt continu, maar hecht ook veel waarde aan tradities en symbolen. De openingsceremonie zit tjokvol met symbolen. Om er een paar te noemen:

• De Scouts staan in een kring, om eenheid en saamhorigheid uit te stralen.
• De vlag vertegenwoordigt de speltak, de groep, Scouting Nederland of de Scouting wereldorganisatie. Met het hijsen ervan bevestigen wij nog maar eens dat wij niet zomaar een jeugdvereniging zijn, maar een Scoutingvereniging.
• De duim over de pink tijdens het saluut symboliseert de sterke die de zwakke beschermt.
• De drie omhoogstekende vingers tijdens het saluut symboliseren de drie onderdelen van de belofte.
• Met het opnoemen van de Scoutswet vatten wij in 4 korte zinnen samen hetgeen waar een Scout voor staat.
Wat is de Scoutswet?
De wet wordt bij het openen van een Bever-, Welpen- en Scoutsopkomst voorgedragen.

Bevers
Ik ben een Bever
Wat Bevers doen, doen we samen.

Welpen
Een Welp speelt samen met anderen in de jungle
Een Welp is eerlijk, vriendelijk en zet door
Een Welp zorgt goed voor de natuur

Scouts
Een Scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze meer leefbaar te maken
Een Scout is eerlijk, vriendelijk en zet door
Een Scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur
Een Scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen
Wat is de belofte?
De belofte wordt afgelegd door de scout bij zijn installatie. Je hoeft deze niet uit het hoofd te kennen - de leiding zal hem regel voor regel voorzeggen.

Bevers
Ik beloof mijn best te doen een goede Bever te zijn. Samen te spelen en samen te delen.

Welpen
Ik beloof mijn best te doen een goede Welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en mij te houden aan de Welpenwet.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Scouts
Ik beloof mijn best te doen een goede Scout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en mij te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Explorers
Ik beloof mijn best te doen een goede Explorer te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Roverscouts
Ik beloof mijn best te doen een goede Roverscout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan.
Ik wil ontdekken op welke manier ik een bijdrage kan leveren aan de samenleving, zowel binnen als buiten Scouting.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Leidinggevenden
Ik beloof mijn best te doen goede leiding te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil jullie helpen goede scouts te zijn en jullie stimuleren in je ontwikkeling.
Ik wil dit samen met de andere leiding doen.
Jullie kunnen op mij rekenen.
Wat is de installatie?
De installatie is een traditionele ceremonie waarna het nieuwe lid zich officieel lid van de speltak mag noemen. Een nieuwe scout kan alleen door een reeds geïnstalleerde scout geïnstalleerd worden. Hiermee loopt de "installatie-stamboom" helemaal terug tot de oprichter van Scouting, Lord Baden-Powell!

Tijdens de installatie legt het nieuwe lid de belofte af met de linkerhand op de vlag en de rechterhand in saluut. Hierna krijgt hij/zij de insignes opgespeld door de leiding en/of een mede-scout. Ten slotte geeft hij/zij de leiding de linkerhand - dit is symbolisch omdat de linkerarm dichter bij het hart zit - en mag de leiding hem/haar feliciteren: vanaf nu hoort de scout écht bij de speltak!
Wat heb ik nodig voor de installatie?
U dient zelf een ScoutFit (blouse en bruine das) aan te schaffen. Bij het onderdeel ScoutFit leest u waar deze verkrijgbaar zijn.

De groep verzorgt de insignes die bij de ScoutFit op worden gespeld.
Waarom werken de Welpen en Scouts in subgroepen?
De Welpen en Scouts - dus de kinderen van 7 tot 15 jaar - zijn opgedeeld in subgroepen. Bij de Welpen heet dit een "nest", bij de Scouts een "ploeg" (eerder ook wel "patrouille"). 

Bij de Welpen heeft het nest vooral een ceremoniële rol. Het opstellen tijdens het openen en afsluiten gebeurt in nesten, waarbij de kinderen uit een nest op een rij staan. Hier zitten vooral praktische overwegingen achter. Tijdens het programma zelf werken de welpen vooral in grotere groepen.

Bij de Scouts wordt er niet alleen opgesteld in ploegen, maar komt het ook regelmatig voor dat je een programma uitvoert met jouw ploeg. De ploeg heeft een verticale leeftijdsopbouw (bevat scouts van jong tot oud). Aan het hoofd staat de ploegleider (PL), die ondersteunt wordt door de assistent-ploegleider (APL). De PL's zijn vaak de oudste leden van de groep. Zij zijn tot zekere hoogte verantwoordelijk voor hun ploeg, en zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de leiding binnen de ploeg. De leiding is uiteindelijk eindverantwoordelijke. De reden achter de verticale leeftijdsopbouw is dat de oudere scouts hun kennis en vaardigheden binnen de ploeg over kunnen dragen op de jonge leden. Tevens leren de oudere scouts hoe het is om een groep aan te sturen en wat het is om verantwoordelijkheid te hebben over een groep. De PL's en APL's worden hierin ondersteund door de leiding. Zo zal een jonge scout bijvoorbeeld van een PL de theorie van het houthakken leren, waarbij de leiding waar nodig de gaten opvult.

De ScoutFit

Wat is de ScoutFit?
De ScoutFit is het uniform van Scouting Nederland. Het bestaat uit een blouse en een das. De kleur van de blouse verschilt per speltak. Zo dragen de Bevers een rode blouse, de Welpen een groene blouse, de Scouts een beige blouse en de Explorers, Roverscouts en Stamleden een brique blouse.

De kleur van de das verschilt per scoutinggroep. Bij de Roothaangroep wordt een effen bruine das gedragen.

Bij officiële aangelegenheden zoals bijv. de Dodenherdenking op 4 mei, dragen we naast de blouse en das ook een blauwe spijkerbroek.
Waarom dragen jullie de ScoutFit?
Zo'n uniform, is dat nog wel van deze tijd? Die vraag horen we regelmatig. De gedachte achter het dragen van de ScoutFit is het uitstralen van eenheid, naar buiten en naar onze eigen leden. Er is dan geen onderscheid tussen de leden, of ze nou uit een rijk of arm gezin komen. Of je nou dure designerkleding draagt of een oud kloffie, met je ScoutFit eroverheen ziet niemand het. Overigens raden we het oude kloffie van harte aan - het is eerder uitzondering dan regel dat je een Scoutingopkomst met schone kleren verlaat.

Soms wordt het dragen van de ScoutFit als militaristisch gezien. Het uniform van Scouting vroeger is ontstaan uit de destijds gangbare tropenkleding. Lord Baden-Powell, de oprichter van Scouting, zag dit als een praktische oplossing en nam het over in zijn Scouting-uniform. Later zagen verscheidene defensies hier ook het nut van in, en namen ook zij het uniform als basis voor hun kleding. Scouting is dus eigenlijk een trendsetter op dat gebied. Omdat het woord "uniform" tegenwoordig niet bij iedereen even goed valt, hanteert Scouting Nederland de term "ScoutFit", een combinatie van "Scout" en "outfit".
Waar kan ik de ScoutFit kopen?
De ScoutFit is te koop bij de ScoutShop. De dichtstbijzijnde ScoutShop is te vinden in Arnhem, op Wichard van Pontlaan 114. De ScoutShop heeft beperkte openingstijden. Gelukkig kun je ook online bestellen in de webshop. Onze ervaring is dat de bezorging doorgaans erg snel is, al na een paar dagen heb je je spullen in huis.

ScoutFit Bevers
ScoutFit Welpen
ScoutFit Scouts
ScoutFit Explorers/Roverscouts/Stam

Das (bruin)
Wanneer moet ik de ScoutFit aan tijdens Scouting?
Bij de Roothaangroep geldt de afspraak dat de ScoutFit (blouse en das) ten minste gedragen wordt tijdens het openen en afsluiten. Na het openen is het wel gewenst, maar niet verplicht. Als het erg warm is, is het bijvoorbeeld wel zo lekker om je blouse uit te kunnen doen en in een t-shirt rond te kunnen rennen.

Bij activiteiten buiten ons terrein dragen we vrijwel altijd de volledige ScoutFit.
Help, ik ben mijn das/blouse kwijt!
Vraag bij je leiding naar de gevonden voorwerpen, grote kans dat je blouse of das er tussen ligt. Ben je je das écht helemaal kwijt, dan wil het soms wel eens helpen om je leiding lief aan te kijken. De meeste leiding heeft thuis namelijk wel een aantal reservedassen liggen.

Tip: zet je naam en/of je initialen in de binnenkant van de das, dan is het voor ons makkelijker om de rechtmatige eigenaar van een rondslingerende das te vinden.
Waar moeten de insignes op de blouse?
Zie de onderstaande afbeelding. Kom je er niet uit, vraag het dan tijdens een opkomst aan je leiding.

ScoutFit insignes

Gegevens

Waar kan ik de gegevens van mijn kind inzien en wijzigen?
De gegevens staan opgeslagen in Scouts Online (SOL), het gecentraliseerde administratiesysteem van Scouting Nederland. Hier kunt u uw gegevens inzien en wijzigen.
Hoe kan ik het rekeningnummer voor de automatische incasso van de contributie wijzigen?
Neem hiervoor contact op met de gegevensbeheerder van de groep via gegevensbeheerder@roothaangroep.nl.
Wat is het gezondheidsformulier?
Het gezondheidsformulier bevat essentiële informatie om de veiligheid van uw kind binnen de groep te kunnen waarborgen. Zo staan er contact- en noodgegevens in van de ouders/verzorgers, gegevens m.b.t. de huisarts en verzekeringspolis van uw kind, en noodzakelijke informatie omtrent zwemdiploma's, medicatie en allergiën. 

Het gezondheidsformulier wordt aan het begin van ieder kalenderjaar opnieuw ingezameld, waarbij het oude formulier vernietigd wordt. Dit is nodig om de informatie op het formulier up-to-date te houden. Het formulier is aanwezig tijdens opkomsten en gaat mee tijdens kampen.

Heeft u nog geen gezondheidsformulier ingeleverd voor uw kind of is de thuis- of medische situatie van uw kind gewijzigd, download dan hier het gezondheidsformulier (PDF) en lever deze in bij de leiding van uw kind's speltak.
Waarom ontvang ik geen e-mails van de groep?
Mailings naar leden en ouders worden verzonden via Scouts Online (SOL), het gecentraliseerde administratiesysteem van Scouting Nederland. Ontvangt u geen e-mails van de groep, dan kan dit verschillende redenen hebben:

• De e-mails vanuit SOL of de groep worden afgevangen door een spam-filter. Controleer uw spam-folder op mails van de Roothaangroep.
• Uw e-mailadres staat niet correct in SOL. Dit kunt u oplossen door in te loggen en uw gegevens aan te passen onder "Mijn Scouting" en dan "Mijn basisgegevens".
• U bent nog niet aangemeld bij SOL/Scouting Nederland. Mogelijk is er iets mis gegaan met uw inschrijving. Neem contact op met de leiding van uw speltak om dit te verifiëren.
Hoe gaat de Roothaangroep om met mijn privacy?
Met de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR) is er een boel veranderd voor verenigingen - zo ook voor de Roothaangroep. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u inzien in de privacyverklaring.

Vrijwilligers

Hoe kan ik leiding worden?
Vanaf je 18e kun je leiding worden bij de Roothaangroep. Wil jij je inzetten voor een leuke vrijetijdsbesteding en het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, neem dan contact op via het contactformulier of stuur een mail naar info@roothaangroep.nl.
Wat krijgt de leiding betaald?
Niks, nakkes, nada! Er werken geen betaalde krachten binnen de Roothaangroep. De groep draait 100% op vrijwilligers, die zich iedere week weer inzetten om meer dan honderd kinderen een leuke, uitdagende vrijetijdsbesteding aan te beiden, te helpen bij de ontwikkeling van het kind en de groei van zelfvertrouwen binnen het kind te bevorderen. Meer dan 50 vrijwilligers werken samen aan één doel: het ontwikkelen van kinderen tot awesome human beings.
Welke eisen worden er aan een leidingteam gesteld?
Van ieder kaderlid binnen Scouting Roothaangroep wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geëist.

Het gros van alle leiding is niet opgeleid als docent, jeugd- of jongerenwerker, maar heeft een gewone baan - vaak zonder raakvlak met jongerenbegeleiding. Daarom neemt de leiding deel aan Scouting Academy, een door Scouting Nederland opgezet leertraject dat aspirant-leiding de skills aanleert om een groep kinderen te (bege)leiden. De competenties van de leiding worden getoetst op groepsniveau door de praktijkbegeleider, en op regionaal niveau door een regiobegeleider. Voldoen deze competenties aan de verwachtingen, dan behaalt de leiding zijn kwalificatie en mag hij het "vinkje" op de borst spelden.

Na het behalen van de kwalificatie blijft de leiding zich doorontwikkelen door middel van leiding-studiedagen, workshops tijdens evenementen als het KampEvent en de ScoutIn, en evaluatie- en zelfontwikkelingsessies met het leidingteam (ondersteund door de groepsbegeleider).

Naast de nodige Scoutingkennis is er in ieder team ook altijd iemand aanwezig met kennis van EHBO.
Hoe kan ik mij als ouder inzetten voor de groep?
Om te beginnen is er de Ouderraad, een groep enthousiaste ouders die dient als een klankbordgroep voor onze leiding en het bestuur. Het is de bedoeling dat de Ouderraad zoveel mogelijk een afspiegeling is van alle speltakken. In de Groepsraad fungeert de Ouderraad als spreekbuis voor alle ouders. Daarnaast ondersteunt de Ouderraad de kaderleden bij diverse groepsactiviteiten.

Wilt u zich ook inzetten voor de ouderraad? Neem dan contact met hen op via: ouderraad@roothaangroep.nl.

Naast de Ouderraad zijn er diverse mogelijkheden om de groep te helpen. Zo zijn er regelmatig onderhoudsdagen, waarbij het terrein en de gebouwen een opknapbeurt krijgen. Bij de afwerking van het Hanehuus en de herbouw van de boerderij kunnen we alle handjes gebruiken - ook als u van nature niet zo'n klusser bent. En wat dacht u van collecteren voor de groep tijdens de Jantje Beton- en Oranjefondscollecte?

Als er een actie of collecte aan komt, doen wij meestal via de mail een beroep op de ouders. Onderneemt u liever vandaag iets dan morgen, neem dan contact op met de groep middels info@roothaangroep.nl.
Ik wil de groep graag financieel ondersteunen, bij wie kan ik terecht?
Voor sponsoring kunt u mailen naar sponsor@roothaangroep.nl.

De Roothaangroep

Hoe is de organisatie van de Roothaangroep opgezet?
De Roothaangroep is opgedeeld in twee organisaties met ieder een eigen bestuur en kasboek.

Stichting Generaal Roothaan
De stichting Generaal Roothaan is verantwoordelijk voor het terrein De Roothaanhoeve en de gebouwen op het terrein. De stichting fungeert als verhuurder en is tevens verantwoordelijk voor de nieuwbouw. Aan het hoofd van de stichting staat het stichtingsbestuur, met daarin een voorzitter, penningmeester, secretaris, hoofd onderhoud, verhuurder en een afgevaardigde van het groepsbestuur van de vereniging.

Vereniging Scouting Roothaangroep
De vereniging Scouting Roothaangroep is de drijvende kracht achter de Scoutinggroep. De vereniging is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de Scoutinggroep en is tevens hoofdhuurder van de Roothaanhoeve.

Het hoogste overlegorgaan binnen de vereniging is de groepsraad (GR), een algemene ledenvergadering voor kaderleden die 5 keer per jaar plaats vindt.

De dagelijkse gang van zaken wordt geleid door het groepsbestuur cq. dagelijks bestuur (DB), bestaande uit een groepsvoorzitter, penningmeester, secretaris, praktijkbegeleider (verantwoordelijk voor het opleidingsniveau van de leiding), groepsbegeleider (ondersteunt de interne gang van zaken), hoofd communicatie en de gegevensbeheerder. 

De groep is opgedeeld in speltakken (leeftijdsgroepen). Iedere speltak heeft een eigen leidingteam, met een teamleider, penningmeester en secretaris. De teamleider is het eerste aanspreekpunt voor het team, zowel intern tussen verschillende teams, als extern naar ouders. De penningmeester is verantwoordelijk voor de speltakkas. De secretaris is verantwoordelijk voor het contact naar de ouders en het bijwerken van de agenda.

Het teamleidersoverleg (TLO) is het overlegorgaan van de teamleiders van alle speltakken, de groepsbegeleider en de groepsvoorzitter. Dit overleg vindt vaker plaats dan de groepsraad, waardoor er sneller geschakeld kan worden wanneer nodig.

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders van jeugdleden en dient als spreekbuis tussen de groepsraad en de ouders.

De speltakteams worden waar nodig ondersteunt door een invalpool, bestaande uit oud-leiding en andere enthousiastelingen die graag komen assisteren wanneer een team onderbemand is tijdens een opkomst.

De keukenstaf cq. kitchen crew (KC) bestaat uit een aantal (oud)leiding wiens focus ligt op het bieden van culinaire ondersteuning tijdens groepsactiviteiten en kampen.

Tot slot is er de Nunc Est Bibendum-stam, de speltak voor 21+-leden. Iedere vrijdagavond komen kaderleden en andere stamleden na de Scouts- en Exploreropkomsten bij elkaar voor een stukje gezelligheid, teambuilding en het uitwisselen van gave ideeën. Zo nu en dan organiseert de stam voor haar leden een programma waarbij het er vaak fanatiek aan toe gaat. De stam is de kern van het vrijwilligersbestand van de Roothaangroep en één van de hoofdredenen dat de Roothaangroep zo'n trouwe schare vrijwilligers achter zich heeft staan.
Hoe zet de Roothaangroep zich in voor de samenleving?
Naast onze interne activiteiten zet de Roothaangroep zich bewust in voor een betere samenleving. Wij proberen een actieve, zichtbare Scoutinggroep te zijn en dit naar buiten toe uit te stralen. Een greep uit de vele maatschappelijke activiteiten waaraan de Roothaangroep de afgelopen jaren heeft deelgenomen (en vaak nog steeds aan deelneemt):

• het collecteren voor Jantje Beton en het Oranjefonds;
• het organiseren van de Kindervrijmarkt tijdens Koningsdag in Doetinchem;
• het ondersteunen van de Dodenherdenking in Doetinchem;
• het organiseren van een Halloween-activiteit in het centrum van Doetinchem;
• het inzamelen van geld t.b.v. 3FM Serious Request, en zelfs het opzetten van een eigen Glazen Huis;
• het organiseren van een Spetterende Waterdag om bewustwording van het belang van water te creëeren onder de jeugd.