Strava-art!

Vrijdag zijn wij aan de slag gegaan met een aantal kunstwerken. En dan niet zomaar een handvaardigheidswerkstuk, maar tekening met behulp van strava. In teams gingen we de strijd aan om een zo mooi mogelijke tekening te maken op strava, terwijl je ook nog zo snel mogelijk moest fietsen en een zo lang mogelijke afstand af moest leggen. Zie hieronder de resultaten. Achteraf waren de meningen nog wel sterk verdeeld over welk plaatje nou het mooist of duidelijkst was.

EngelHuilende wolfPoppetje