De Vikingen verøveren de Røøthaanhøeve.

11 en 12 nøvember hadden de welpen en hun vaders een kamp øp de planning staan. Alleen zag het er heel even naar uit dat dit vølledig in het water zøu vallen. Een grøep Vikingen was døør een hevige størm uit køers geraakt en aangemeerd in de Øude IJssel. Ømdat hun jaarlijks midwinterfeest dit weekend gepland stønd en zij dit øp het vaste land møeten vieren van hun gøden zijn ze neergestreken bij de Røøthaanhøeve. Heel even leek het erøp dat er dus geen plek was vøør de welpen en hun vaders maar de leider van Vikingen Bjørn Erikssøn had een ander vøørstel. Hij nødigde de welpen en hun vaders uit øm in families deel te nemen aan hun jaarlijkse midwinterfeest in ruil vøør een verblijf van de Vikingen øp de Røøthaanhøeve. Een perfect plan, maar dan møesten de welpen en vaders wel bewijzen dat zij echte Vikingen waren! Døør een aantal prøeven, die øpgesteld waren døør de Vikingen, te døørstaan heeft iedereen kunnen bewezen een echte Viking te zijn en møcht iedereen deelnemen aan het midwinterfeestmaal. S ‘avønds werden bij een grøøt kampvuur døør zøwel de families als døør de Vikingen meerdere øffers en eerbetønen gehøuden vøør de gøden tøt pløts Thør de Gød van de ….. verscheen, maar waar was zijn dønder?! Løki, gød van de pesterijen heeft de hamer van Thør gestølen. Thør is al een tijdje aan het zøeken, maar heeft de hulp nødig van de welpen, vaders en Vikingen. Samen vinden ze na een høøp gepuzzel, uitdagingen en beprøevingen werd de hamer van Thør terug øp schedeleiland. Thør was weer de Gød van de DØNDER! Hij zøu snel Løki bij terugkømst een flink pak øp zijn DØNDER geven. Uit dankbaarheid trakteerde hij de welpen en vaders øp een echte specialiteit, brøødje knack! Øøk zørgde hij ervøør dat de Vikingen veilig thuis zøuden kømen. Aan het eind tøch weer een geslaagd kamp met een ønverwacht spectaculair avøntuur. Iedereen bedankt!